530 183 184

Case study

Zapraszamy do zapoznania się z opisem zrealizowanych projektów. Wybrane zlecenia prezentują zakres naszych możliwości i komptencji.

1 2 3 4 5 6

Majątek spółki przejmowanej

Co dzieje się z majątkiem spółki przejmowanej? Jeśli połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z 516 § 6 Ksh, to cały majątek spółki przejmowanej zostanie przeniesiony na spółkę przejmującą. A jeśli spółka przejmowana posiadała udziały w innej spółce, to kto jest...

Majątek spółki przejmowanej

Dlaczego należy składać sprawozdania w KRS-ie?

Z końcem czerwca upływa termin zatwierdzenia sprawozdań za 2013 rok. Konsekwencją niezłożenia sprawozdań jest kara grzywny lub ograniczenia wolności, co wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości - art. 79 pkt. 4. Natomiast na podstawie art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze...

Dlaczego należy składać sprawozdania w KRS-ie?

A jeśli sąd zgubi opłatę sądową?

Wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, podlega zwrotowi w trybie art. 511 1 § 1 KPC (w postępowaniach rejestrowych wniosek podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie tej...

A jeśli sąd zgubi opłatę sądową?
1 2 3 4 5 6