Cennik

 

Cennik usług standardowych

Opis usługi Opłaty sądowe/urzędowe Wynagrodzenie biura
Wniosek do KRS (rejestracja spółki kapitałowej/osobowej) 600 zł 550 zł
Wniosek do KRS (aktualizacja) 350 zł 150 - 550 zł
Odpis KRS (aktualny) 30 zł 50 zł
Odpis KRS (pełny) 60 zł 50 zł
Sporządzenie umowy spółki Opłata notarialna, jeśli umowa spółki
wymaga przyjęcia w formie aktu notarialnego
od 300 zł
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Nie dotyczy 150 zł
Obsługa prawna przedsiębiorców Nie dotyczy Indywidualna wycena/ryczałt
Obsługa Biura Zarządu Nie dotyczy Indywidualna wycena/ryczałt
Wirtualne Biuro Nie dotyczy od 75 zł miesięcznie
Pozwolenie na pracę 100 zł od 300 zł
Pozwolenie na pobyt czasowy 440 zł 1500 zł
Pozwolenie na pobyt czasowy dla Członków Zarządu 340 zł 1900 zł

Cennik usług niestandardowych

Usługi niestandardowe wyceniamy indywidualnie w oparciu o wymagania zgłoszone przez klienta oraz zależnie od stopnia trudności zlecenia.