530 183 184

Aktualności

29-07-2017

Maleje liczba upadających firm

W okresie od lipca 2016 do końca czerwca 2017 upadłość ogłosiło niewiele ponad 560 firm – to wynik znacznie lepszy niż w poprzednich latach, gdzie rocznie upadało około 700-800 firm.  Według Krajowego Rejestru Długów stoją za tym głównie dwa czynniki – zmiany w prawie upadłościowym i korzystna koniunktura polskiej gospodarki.

Według danych KRD na 6 miesięcy przed ogłoszeniem bankructwa więcej niż 40% firm było notowanych w rejestrze. 3 miesiące przed było to już  266 firm, liczba wierzycieli wynosiła 596, liczba zobowiązań 3226, a zadłużenie przekraczało 36 milionów złotych.

Upadłość firmy to także problem dla jej dostawców i kontrahentów – jedna firma nie płacąc drugiej, tłumaczy, że sama nie otrzymała płatności. Istnieją też takie, które zdając sobie sprawę z sytuacji w branży, używają tej wymówki. W ten sposób powstaje brak zaufania i tworzą się zatory płatnicze, które mogą prowadzić nawet do bankructwa. Takie zjawiska uderzają w całą polską gospodarkę.