530 183 184

Aktualności

25-08-2017

Portal dłużników już od 2018 roku

Ministerstwo Finansów pracuje nad nowym portalem, dzięki któremu Urząd Skarbowy będzie mógł ujawnić dane firm i osób fizycznych zalegających z zapłatą podatku. Zmiany mają objąć dłużników, u których kwota długu przekracza 5 tysięcy złotych – biorąc pod uwagę zaległości z tytułu podatków, ZUS-u, opłat za użytkowanie wieczyste itp. Uruchomienie projektu (pod nazwą Rejestr Należności Publicznoprawnych) planowane jest już na początek roku 2018.

Celem rejestru jest zwiększenie bezpieczeństwa w kontaktach biznesowych, gdyż przedsiębiorcy będą mieli możliwość sprawdzenia kontrahentów. Ma też działać mobilizująco na dłużników, aby dobrowolnie spłacali należności bez konieczności wszczynania postepowania egzekucyjnego. Nie wiadomo jednak, jaki będzie sposób korzystania z rejestru. Najprawdopodobniej sprawdzać będzie można tego, kto wyrazi na to zgodę, a więc pisemnie upoważni kontrahenta. Takie upoważnienie ma być ważne 60 dni.