530 183 184

Aktualności

23-10-2017

Obowiązek meldunkowy wciąż aktualny

Pomimo zmian w prawie na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, Polska nie zniesie obowiązku meldunkowego. Zmianę tę zapowiadano na początek 2016 roku, potem przesunięto datę na styczeń 2018, jednak pomimo projektu nowelizacji przepisów MSWiA wycofuje się z tego pomysłu.  

Jakie są powody utrzymania obecnego stanu rzeczy?

Ministerstwo wskazuje na problemy, które powodowałoby nowe ustawodawstwo: z głosowaniem w wyborach i realizacją zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, takich jak emerytury, renty, dodatki, opieka społeczna czy ubezpieczenia społeczne, problemy z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców, planowaniem obwodów szkolnych. Już za rządów koalicji PO-PSL dopatrzono się ponad 100 ustaw i rozporządzeń, które po zniesieniu obowiązku wymagałyby istotnej korekty. 

Jednakże, mimo pozostawienia obowiązku meldunkowego, czekają nas ułatwienia. Istotną zmianą jest wprowadzenie możliwości zameldowania przez Internet, bez konieczności stawienia się w urzędzie. Dodatkowo, uproszczone zostaną formularze, a osoby ubiegające się o dowód osobisty z automatu dostaną numer  PESEL - nie będą musiały najpierw występować o jego nadanie. PESEL uzyskają również cudzoziemcy meldujący się na pobyt stały, jak i czasowy.