530 183 184

Aktualności

06-11-2017

Ograniczenie biurokracji od 2019 roku

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt skrócenia magazynowania w firmach akt pracowniczych – z 50 do 10 lat. Obecnie przechowujemy je najdłużej w Europie.  

Projekt wywołał liczne sprzeciwy ze strony instytucji państwowych – niechętny zmianom resort pracy argumentował to problemami z dochodzeniem świadczeń emerytalno-rentowych, związki pracy również wskazywały na możliwe trudności z wykazaniem stażu pracy przez pracownika. Jednak ministerstwo nie wycofuje się ze zmian planowanych na 1 stycznia 2019 roku. 

Nie ma wątpliwości, że projekt jest skomplikowany od strony prawnej, będzie wymagał skoordynowania z ZUS-em, resortami pracy i cyfryzacji. Dodatkowo należy zabezpieczyć interesy przedsiębiorców oraz pracowników. Dla tych drugich opracowany powinien zostać skuteczny system powiadamiania o możliwości odbioru papierowej dokumentacji, gdy pracodawca zdecyduje się na wersję elektroniczną – resort planuje również takie rozwiązania. 

 

Źródło:

https://www.pb.pl/resort-rozwoju-dal-odpor-biurokratom-869700