530 183 184

Aktualności

20-11-2017

Teraz opłacisz ZUS jednym przelewem

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców – od początku przyszłego roku składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz fundusze będą opłacane za pomocą jednego przelewu. To duże uproszczenie, ponieważ obecnie niezbędne jest zdefiniowanie co najmniej trzech przelewów na poszczególne rodzaje ubezpieczeń i funduszy.

Do końca 2017 roku każdemu przedsiębiorcy zostanie przyporządkowany indywidualny numer rachunku składkowego (NRS), na który należy opłacać wszystkie składki ZUS. Informacja o rachunku zostanie przesłana listem poleconym. Dotychczasowe rachunki, na które wpłacane są składki, zostaną zamknięte z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

 

Więcej na: http://mailing.biznes.gov.pl/p/x72fhraim5/ft6tzo079e/