530 183 184

Aktualności

26-06-2018

Od 13 czerwca działa Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP)

13 czerwca br. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zgodnie z którą stworzony został Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP).

W rejestrze możemy sprawdzić czy osoba fizyczna lub prawna nie zalega z opłatami, które podlegają egzekucji administracyjnej. Rejestr zawiera wszystkie podmioty, których zobowiązania finansowe względem urzędów skarbowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, nie zostały terminowo opłacone i wraz z odsetkami wynoszą co najmniej 5.000,00 zł.

Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP) obejmuje:

                - osoby fizyczne,

                - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

                - osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną,

- nierezydenci w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego będący: osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi.

Wierzyciel, planujący wprowadzić informację o podmiocie do RNP, jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia podmiotu o zagrożeniu ujawnienia jego danych w rejestrze – obowiązek dotyczy należności przekraczającej czterokrotność kosztów upomnienia (obecnie kwota ta wynosi 46,40 zł).

Ujawnienie danych podmiotu w rejestrze nastąpi po 30 dniach od dnia doręczenia powiadomienia wystawionego przez wierzyciela. Czas ten ma pozwolić podmiotowi na:

- wniesienie należności pieniężnej wraz z ustawowymi odsetkami,

- wyjaśnienie wątpliwości odnośnie wskazanej przez wierzyciela należności,

- wniesienia sprzeciwu.

 

Dane podmiotu zostaną ujawnione w rejestrze, kiedy łączna kwota nieopłaconych należności wyniesie co najmniej 5.000,00 zł.

Informacje znajdujące się w Rejestrze Należności Publicznoprawnych będą dostępne dla każdego podmiotu zainteresowanego, a dla wybranych podmiotów (np. sądów, prokuratur) wyszukiwanie podmiotów będzie ułatwione m. in. dzięki możliwości wyszukiwania kilku podmiotów jednocześnie.

 

Autor: Dorota Dyś

Źródła:

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,23,61,756,157293,20180101,art-18a-18u-rejestr-naleznosci-publicznoprawnych.html

https://www.mf.gov.pl/