530 183 184

Aktualności

03-09-2018

Podatniku, urzędnik już niedługo przygotuje Twój PIT!

Czy wypełnienie PIT przez urzędnika Krajowej Administracji Skarbowej bez udziału podatnika nie brzmi jak wspaniała wiadomość? Zgodnie z projektem przyjętym przez Rząd taka zmiana czeka nas już w 2019 roku.

Opierając się na informacjach zawartych w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok oraz danych rejestrowych, Krajowa Administracja Skarbowa będzie mogła wypełnić zeznanie za podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Zeznanie podatkowe przygotowane przez KAS zostanie udostępnione płatnikowi w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym.

Kto skorzysta z nowego rozwiązania?

Z rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (PIT-37) będzie mógł skorzystać każdy podatnik rozliczający się:

            - indywidualnie,

            - z małżonkiem,

            - w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Możliwość wypełnienia zeznania przez KAS będzie dostępna również dla podatników, którzy uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych (PIT-38) – jak podaje Centrum Informacyjne Rządu. Rok później KAS rozliczy także osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i dla złożenia zeznania podatkowego wypełniają formularze: PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

 

Autor: Dorota Dyś

Źródło: https://businessinsider.com.pl/