530 183 184

Obsługa prawna przedsiębiorstw


Korzyści

 • dostosowanie dokumentacji spółki do potrzeb zarządzających i właścicieli
 • dostęp do wiedzy i kompetencji specjalistów
 • rozliczenie projektowe lub ryczałtowe
 • elastyczny zakres współpracy, dostosowany do aktualnych potrzeb klienta
 • kontakt drogą elektroniczną, telefoniczny lub w siedzibie klienta
 • brak zobowiązań wobec pracownika etatowego
 • obsługa również w języku angielskim
 • indywidualne zasady współpracy
 • rozliczenie na podstawie faktury VAT

Obsługa prawna

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Zachęcamy do skorzystania z oferty Wirtualnego Biura Zarządu. Termin realizacji zlecenia i jego zakres jest ustalany indywidualnie z klientem (czas realizacji nie dłużej niż 7 dni w przypadku standardowych zleceń).

Sprawy korporacyjne

 • zakładanie spółek (przygotowywanie wymaganych dokumentów)
 • obsługa prawna procesu przekształceń spółek
 • obsługa organów spółki (zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń)
 • przygotowywanie projektów uchwał oraz opiniowanie zagadnień mających być przedmiotem uchwał organów spółki
 • przygotowywanie regulaminów/procedur wewnętrznych
 • prowadzenie innych spraw z zakresu prawa spółek (m.in. zmiana wysokości kapitału zakładowego, sprzedaż udziałów/akcji, powołanie/odwołanie członków organów spółki/prokurentów, zastaw na udziałach/akcjach, zmiany umowy spółki)
 • przygotowanie umów o zakazie konkurencji oraz umów o zachowaniu poufności (NDA)
 • due dilligence prawne przedsiębiorstw
 • obsługa prawna spółek giełdowych
 • bieżąca pomoc prawna

Prawo cywilne i handlowe

 • projekty umów o świadczenie usług
 • projekty umów o pracę, zlecenia, umów o dzieło
 • projekty umów najmu, dzierżawy, pożyczki
 • przygotowywanie umów przedwstępnych, warunkowych, listów intencyjnych
 • sporządzanie opinii prawnych (analizy umów)
 • udzielanie porad prawnych
 • rozwiązywanie bieżących problemów prawnych