530 183 184

Rejestracja działalności gospodarczej

Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy przy rejestracji działalności gospodarczej.

Korzyści

  • ograniczenie udziału w formalnościach związanych z rejestracją do koniecznego minimum (podpisanie wniosku)
  • rozliczenie na podstawie faktury VAT
  • zaoszczędzony czas
  • gwarancja skuteczności

Wymagane dokumenty

W celu rejestracji działalności gospodarczej należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku CEIDG-1. Przedsiębioraca może również złożyć wniosek na formularzu zgodnym z formularzem elektronicznym w wybranem urzędzie gminy.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działaności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi i działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 roku w systemie teleinformatycznym na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W formularzu CEIDG-1 należy podać m.in.:

  • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL
  • numer NIP (jeśli został nadany)
  • miejsce zamieszkania i adres przedsiębiorcy
  • określenie przedmiotu działalności (PKD)
  • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej
  • numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje na temat konieczności dokonania opłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej są nielegalne.

Opłaty urzędowe

Wpis do ewidencji Nie podlega opłacie
Rejestracja płatnika VAT 170 zł