530 183 184

Spółka Przyjazna Środowisku

Wirtualne Biuro Zarządu prowadzi swoją działalność w sposób przyjazny środowisku. Chcemy przekonać innych przedsiębiorców do przyjęcia aktywnej postawy proekologicznej i propagowania jej wśród pracowników firm. W codziennej pracy staramy się zachowywać dbałość o środowisko naturalne, m.in. ograniczamy zużycie papieru i energii elektrycznej. Unikamy marnotrawstwa. Wszystko po to, aby aktywnie przeciwdziałać zużyciu naturalnych zasobów przed ekologicznym bankructwem. Na pewno warto.