1 grudnia br. upłynie termin na dostosowanie wpisu kodów PKD do wymogów zmienionej ustawy o KRS.

O co w tym chodzi?

Przepisy znowelizowanej ustawy weszły w życie 1 grudnia 2014 r. , dając przedsiębiorcom 5 lat na dokonanie aktualizacji. Zmiana polegała na tym, że w odpisie ujawniamy łącznie tylko 10 kodów PKD, w tym jeden przedmiot działalności przeważającej. Kto nie dokonywał żadnych zmian w KRS-ie w ciągu ostatnich 5 lat, powinien zająć się tą sprawą najpóźniej do końca listopada.

Czy mnie to dotyczy?

Należy zacząć od sprawdzenia w odpisie aktualnym z KRS ilości kodów PKD. Jeśli ich lista jest długa, oznacza to, że spółka nie dostosowała się do wymogów nowej ustawy. Aktualizacji dokonuje się poprzez złożenie wniosku do KRS i wskazanie w formularzu KRS-ZM jednego kodu działalności głównej oraz 9 kodów PKD działalności pomocniczej.

Koszt usługi: 150 zł netto

Opłata sądowa: 350 zł