13 lipca br. upłynie termin na wpis przedsiębiorców do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Co należy zrobić?

Spółki wpisane do rejestru przedsiębiorców przed 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłosić do CRBR informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli wskazać osoby fizyczne posiadające ponad 25% udziałów lub akcji lub sprawujące kontrolę nad podmiotami posiadającymi ponad 25% udziałów lub akcji w spółce kapitałowej lub osobowej.

Termin na zgłoszenie upływa 13 lipca 2020 r.

Co warto wiedzieć?

Zgłoszenia może dokonać tylko osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłoszenie jest bezpłatne a podpisuje się je przy pomocy podpisu elektronicznego na dedykowanej stronie rejestru.

Jak możemy pomóc?

Przygotowanie pliku zawierającego dane do zgłoszenia: 100 zł netto. Plik wgrywa się pod wskazanym linkiem, a następnie reprezentant składa podpis i wysyła zgłoszenie.

Czytaj więcej