Notatka bez tajemnic – zasady sporządzania notatek i protokołów

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 9.00-16.00
CENA: 890 zł + VAT
MIEJSCE: Warszawa (Centrum)

Zapraszamy do udziału w warsztatach poświęconych zasadom sporządzania notatek i protokołów. Szkolenie dedykujemy osobom, które chcą udoskonalić swoje umiejętności przygotowywania pism i innych dokumentów firmowych. Zapraszamy wszystkich nieśmiałych i niewierzących we własne siły autorów. Pisanie może być łatwe i przyjemne!

Program szkolenia

Budowa i funkcje notatek

 • Jakie są podstawowe funkcje notatek i protokołów? Notatka jako narzędzie komunikacji w firmie.
 • Jak napisać notatkę, aby sprostać oczekiwaniom szefa? Czy wypracowanie formatu jest połową sukcesu?
 • Kluczowe elementy notatki – jakie zasady kompozycji warto stosować?
 • Jak sytuacja komunikacyjna wpływa na budowę wypowiedzi? Rodzaje notatek i protokołów oraz ich najważniejsze cechy funkcjonalne.

Warsztat: analiza konstrukcji wybranych notatek i protokołów, tworzenie planu wypowiedzi, ćwiczenia redakcyjne, dobór kompozycji do tematu i funkcji wypowiedzi.

Odpowiednie dać rzeczy słowo, czyli o stylu i lekkim piórze

 • Cechy języka pisanego
 • Na jakie zakłócenia stylistyczne należy uważać?
 • Czym charakteryzuje się dobry styl? Jak pisać, by inni nas czytali i rozumieli.

Warsztat: ćwiczenia redakcyjne, analiza błędów stylistycznych i wpadek językowych na przykładzie korespondencji biznesowej.

Sztuka protokołowania

 • Czy umiesz aktywnie słuchać? Śledzenie toku rozumowania uczestników spotkania oraz zakłócenia w przekazywaniu informacji, wynikające z natury języka mówionego.
 • Jak opanować natłok informacji i umiejętnie wybierać protokołowane treści?
 • Techniki notowania
 • Czym są pułapki dosłowności i jak ich uniknąć?
 • Na czym polega wartość informacyjna i użytkowa notatki?

Warsztat: sporządzenie notatek roboczych na podstawie materiału dźwiękowego.

Przygotowanie i dystrybucja notatki

 • Jak poprawnie analizować notatki robocze? Na czym polega selekcja informacji?
 • Jak zweryfikować dane i uzupełnić braki w notatce?
 • Dlaczego warto zachować zasadę równości i obiektywizmu w notatce?
 • Co dzieje się z napisaną notatką? Zatwierdzenie treści, uzyskanie podpisów, dystrybucja.
 • Jakie są cechy dobrej notatki? Podsumowanie.

Warsztat: przygotowanie notatki na podstawie materiału dźwiękowego.

Szkolenie ma formułę warsztatów z dużą ilością ćwiczeń. Podczas szkolenia omawiamy zasady konstrukcji wypowiedzi, doboru słownictwa, ćwiczymy szybkie notowanie, redagujemy teksty oraz piszemy własne notatki.

Warsztaty są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia umiejętności notowania i przygotowywania wypowiedzi pisanych.

Profil uczestników

 • asystentki
 • osoby prowadzące biuro
 • pracownicy biura Zarządu
 • studenci

Nauczymy Cię…

 • jak skonstruować wypowiedz, aby była przejrzysta, zrozumiała i komunikatywna
 • jak dobrać słownictwo do tematu wypowiedzi
 • jak wykorzystać cechy języka pisanego
 • jak redagować wypowiedzi pisane i eksponować najważniejsze treści
 • jak sprawnie notować podczas spotkania
 • jak opracować notatki ze spotkania
 • jak pisać, aby inni z przyjemnością czytali

Forma prowadzenia zajęć

 • wykład
 • warsztaty
 • ćwiczenia redakcyjne

W cenę wliczono

 • materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • porady on-line po zakończeniu szkolenia