Ten artykuł jest o tym, co robimy na co dzień. Jakie usługi możecie u nas zamówić i w czym jesteśmy naprawdę dobrzy. Zacznę od formuły działania, czyli jak pracujemy. Podstawową zasadą jest otwarcie na potrzeby klientów i ich oczekiwania. Jesteśmy po to, aby pomagać przedsiębiorcom w codziennych formalnościach, wspierać ich w pracy z dokumentami, przy ich tworzeniu lub porządkowaniu. Klient sam wybiera formułę rozliczeń, ryczałt lub stawkę godzinową. Ważne jest to, aby współpraca była elastyczna i satysfakcjonująca dla obu stron. Tak buduje się trwałe więzi, przynoszące korzyści przez długi czas po zakończeniu pierwszego wspólnego projektu.

Często zdarza się tak, że rozwijająca się firma bardzo szybko nabiera tempa, dynamicznie prze do przodu, zostawiając w tyle mnóstwo nieuporządkowanych dokumentów. Niestety prędzej czy później przemówią one z wyrzutem. Jedną z moich ulubionych usług jest audyt dokumentacji, polegający na przeglądzie i uporządkowaniu umów i innych dokumentów związanych z działalnością danej firmy, stworzeniu ich rejestrów, kopii elektronicznych, uzupełnieniu braków i udostępnieniu pracownikom organizacji uporządkowanych zbiorów. W ślad za tym idzie stworzenie ścieżek procesów obiegu dokumentów, zaprojektowanych tak, aby mogły być stosowane w danej organizacji. Również wykreowanie i wypracowanie dobrych nawyków, które w przyszłości okażą się kluczem do utrzymania ładu i porządku w dokumentach.

Kolejną z ulubionych usług jest audyt dokumentacji korporacyjnej, czyli weryfikacja aktualności umowy spółki lub statutu, skompletowanie wszystkich wersji, uporządkowanie uchwał organów i stworzenie rejestru wymaganych zgód korporacyjnych, sprawdzenie długości kadencji członków Zarządu, skompletowanie protokołów z posiedzeń wspólników. Ten obszar bardzo często jest zaniedbywany przez biznes, ale za to bardzo lubiany przez audytorów, instytucje finansowe udzielające kredytów oraz prawników w procesie oceny spółki przez potencjalnych inwestorów. Naszym celem jest, aby dokumentacja przedsiębiorcy była w stałym dobrostanie i gotowości do przeglądu. Dzięki utrzymywaniu porządku, skrupulatnej i uważnej archiwizacji będzie to możliwe i nikt nikogo nie zaskoczy niewygodnymi pytaniami. Porządek to również optymalizacja, oszczędza czas poświęcony na poszukiwanie dokumentów po omacku, eliminuje zamieszanie i stres związany z niewiadomą i presją czasu.

Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której wszystkie dokumenty przedsiębiorcy są zawsze u niego, prawidłowo podpisane, kompletne i zaopiekowane, że nie musi ich szukać u kontrahentów, księgowej lub prawników.

Cdn.