Od 1 czerwca br. cudzoziemcy będą mogli składać wnioski o nadanie numeru identyfikacyjnego PESEL nawet wtedy, kiedy nie są zameldowani w Polsce.

Jest to ważna zmiana również dla przedsiębiorców, zatrudniających obcokrajowców. Dotychczas w rozliczeniu zatrudnionego cudzoziemca trzeba było podawać fikcyjne dane, ponieważ nie można było przesłać PIT bez właściwego wypełnienia pól przeznaczonych na numer PESEL.
Po zmianie prawa urząd skarbowy nie będzie przyjmował formularzy, w szczególności PIT-11, które wypełnione zostaną fikcyjnymi identyfikatorami podatkowymi. Kolejną ważną zmianą w powyższym temacie jest to, że ustawodawca nie przewidział, iż wielu pracodawców może mieć problem z wypełnieniem obowiązków, ponieważ przystępując do przygotowania zeznań podatkowych pracodawca będzie miał obowiązek dysponować numerami PESEL dla wszystkich osób, które zatrudniał. Może to być problematyczne w przypadku, kiedy stosunek pracy ustał, a pracodawca nie posiada numeru PESEL byłego pracownika, ponieważ w trakcie jego zatrudnienia numery identyfikacyjne dla obcokrajowców zwyczajnie nie istniały. W praktyce to pracodawca jako płatnik będzie musiał zadbać, aby jego pracownicy posiadali numery PESEL dla celów rozliczenia podatkowego.

Obecna zmiana prawa nie przewiduje możliwości rozliczenia pracownika bez wskazania numeru PESEL lub NIP, może się więc okazać, że wprowadzone zmiany narażą płatników na odpowiedzialność karnoskarbową, jeżeli stosunek pracy się zakończył lub przykładowo obcokrajowiec wrócił do swojego kraju. Taka opcja na ten moment nie została przewidziana i uwzględniona w zmianach.

Jeżeli podatnik do dnia wejścia w życie nowelizacji posługiwał się w celach rozliczeniowych NIP, będzie miał zaledwie 30 dni na zmianę NIP na PESEL. Pesel nadawany będzie automatycznie po zameldowaniu się cudzoziemca w Polsce. Jeżeli jednak cudzoziemiec nie może się zameldować, konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie numeru identyfikacyjnego PESEL w stosownym urzędzie. Nadanie PESEL dla obcokrajowca jest bezpłatne.

Więcej przydatnych informacji znaleźć można w artykule: https://lnkd.in/eWnn5qV