Jak prowadzić biuro i być najlepszym?

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 9.00-16.00
CENA: 890 zł + VAT
MIEJSCE: Warszawa (Centrum)

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z pracą w biurze, chcesz awansować i poszerzać horyzonty, to szkolenie spełni Twoje oczekiwania.

Kompetencje, predyspozycje i umiejętności współczesnej asystentki

 • Jakie są oczekiwania pracodawców wobec współczesnej asystentki? Profil zawodowy oraz cechy osobowości na podstawie analizy ofert pracy.

Podstawowe zasady organizacji spotkań i narad

 • Jak stać się profesjonalnym organizatorem? Cztery etapy organizacji spotkań.
 • Jak kontrolować potencjalne ryzyka?  Najczęściej popełnianie błędy w komunikacji z uczestnikami spotkania.
 • Wysyłanie zaproszeń, zbieranie potwierdzeń. Etykieta w korespondencji mailowej, dobre praktyki.
 • Jak usprawnić organizację spotkania? Podstawowe zasady optymalizacji procesu.
 • Przygotowanie materiałów na spotkanie.
 • Standardy obsługi gości.

Ewidencjonowanie dokumentów i zasady tworzenia rejestrów

 • Co to jest rejestr? Podstawowe funkcje.
 • System dziennikowy i bezdziennikowy – cechy i zastosowanie na przykładzie rejestrów korespondencji, akt pracowniczych i dokumentacji sądowej.
 • Dlaczego warto porządkować dokumenty? Omówienie dobrych praktyk inwentaryzacji dokumentów.
 • Rola rejestrów a efektywne wykorzystanie zbiorów dokumentacji. Jak zapewnić użytkownikom dostęp do dokumentów?
 • Dobre praktyki tworzenia rejestrów – aspekt informacyjny i komunikacyjny.

Zapytanie ofertowe

 • Rola zakupów w organizacji. Na czym polega funkcja operacyjna i strategiczna.
 • Co najbardziej interesuje zarządzających? Mierniki działalności zakupowej.
 • Przygotowanie zapytania ofertowego – jakie niezbędne informacje powinno zawierać?
 • Opracowanie ofert – sposoby analizy zebranych danych, sporządzenie rekomendacji.
 • Kluczowe elementy umowy w praktyce – najczęściej spotykane błędy i ich konsekwencje.
 • Gwarancja, rękojmia, kary, własność towaru – analiza zapisów umownych.
 • Jak nie wpaść w pułapkę pozornych oszczędności? Optymalizacja kosztów – przeszkody i czynniki gwarantujące powodzenie.

Zasady sporządzania pism i dokumentów firmowych

 • Na czym polega funkcja informacyjna i komunikacyjna pisma? Dokument jako narzędzie komunikacji.
 • Kluczowe elementy pisma – jak je wykorzystać, aby stworzyć efektywną i komunikacyjnie wartościową wypowiedz?
 • Zasady kompozycji notatki (piramida kompozycyjna, zabiegi techniczne wzmacniające siłę przekazu).
 • Czym różni się język pisany od mówionego? Podstawowe zakłócenia stylistyczne, przykłady błędów.
 • Jak nasycić wypowiedz informacjami? Cechy stylu informacyjnego.
 • Na czym polega selekcja informacji? Zasada równości i obiektywizmu.
 • Przygotowanie pisma krok po kroku. Ćwiczenia redakcyjne.

Profil uczestników

 • asystentki
 • osoby prowadzące biuro
 • pracownicy biura Zarządu
 • studenci

Nauczysz się…

 • jak profesjonalnie zorganizować spotkanie firmowe
 • jak zbierać oferty i przygotować podsumowanie dla przełożonego
 • jak prowadzić rejestr dokumentacji
 • jak przygotować dobre pismo
 • jak sporządzać i archiwizować dokumenty firmowe

Forma prowadzenia zajęć:

 • wykład
 • dyskusja
 • warsztaty (analiza case study)

W cenę wliczono:

 • materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • porady on-line po zakończeniu szkolenia