Jak prowadzić biuro i być najlepszym?

Szkolenie dla początkujących Asystentek

POZIOM PODSTAWOWY

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 9.00-16.00
CENA: 1.090 zł + VAT
MIEJSCE: Warszawa (Centrum)

NAJBLIŻSZY TERMIN: 21.05.2024

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z pracą w biurze, chcesz awansować i poszerzać horyzonty, to szkolenie spełni Twoje oczekiwania.

Kompetencje, predyspozycje i umiejętności współczesnej asystentki

 • Jakie są oczekiwania pracodawców wobec współczesnej asystentki? Profil zawodowy oraz cechy osobowości na podstawie analizy ofert pracy.

Podstawowe zasady organizacji spotkań i narad

 • Jak stać się profesjonalnym organizatorem? Cztery etapy organizacji spotkań.
 • Jak kontrolować potencjalne ryzyka?  Najczęściej popełnianie błędy w komunikacji z uczestnikami spotkania.
 • Wysyłanie zaproszeń, zbieranie potwierdzeń. Etykieta w korespondencji mailowej, dobre praktyki.
 • Jak usprawnić organizację spotkania? Podstawowe zasady optymalizacji procesu.
 • Przygotowanie materiałów na spotkanie.
 • Standardy obsługi gości.

Ewidencjonowanie dokumentów i zasady tworzenia rejestrów

 • Co to jest rejestr? Podstawowe funkcje.
 • System dziennikowy i bezdziennikowy – cechy i zastosowanie na przykładzie rejestrów korespondencji, akt pracowniczych i dokumentacji sądowej.
 • Dlaczego warto porządkować dokumenty? Omówienie dobrych praktyk inwentaryzacji dokumentów.
 • Rola rejestrów a efektywne wykorzystanie zbiorów dokumentacji. Jak zapewnić użytkownikom dostęp do dokumentów?
 • Dobre praktyki tworzenia rejestrów – aspekt informacyjny i komunikacyjny.

Zasady podpisywania dokumentów

 • Jakie informacje zawiera odpis aktualny z KRS?
 • Kto reprezentuje spółkę osobową? Zasady obowiązujące w spółce jawnej, komandytowej.
 • Jak zweryfikować kontrahenta w CEIDG? Jakie podmioty są wpisane do tego rejestru?
 • Pełnomocnik i prokurent – podobieństwa i różnice.
 • Kiedy możemy użyć podpisu elektronicznego w obrocie gospodarczym?
 • Co jest profil zaufany i jakie dokumenty możemy nim podpisywać?
 • Czy różni się podpis elektroniczny od kwalifikowanego?
 • Forma pisemna, dokumentowa i elektroniczna dokumentów – omówienie różnic, podobieństw i zastosowania.
 • W ilu egzemplarzach podpisujemy dokumenty?

Zasady sporządzania pism i dokumentów firmowych

 • Na czym polega funkcja informacyjna i komunikacyjna pisma? Dokument jako narzędzie komunikacji.
 • Kluczowe elementy pisma – jak je wykorzystać, aby stworzyć efektywną i komunikacyjnie wartościową wypowiedz?
 • Zasady kompozycji notatki (piramida kompozycyjna, zabiegi techniczne wzmacniające siłę przekazu).
 • Czym różni się język pisany od mówionego? Podstawowe zakłócenia stylistyczne, przykłady błędów.
 • Jak nasycić wypowiedz informacjami? Cechy stylu informacyjnego.
 • Na czym polega selekcja informacji? Zasada równości i obiektywizmu.
 • Przygotowanie pisma krok po kroku. Ćwiczenia redakcyjne.

Profil uczestników

 • asystentki (początkujące)
 • osoby prowadzące biuro
 • pracownicy biura Zarządu
 • studenci

Nauczysz się…

 • jak profesjonalnie zorganizować spotkanie firmowe
 • jak zbierać oferty i przygotować podsumowanie dla przełożonego
 • jak prowadzić rejestr dokumentacji
 • jak przygotować dobre pismo
 • jak sporządzać i archiwizować dokumenty firmowe

Forma prowadzenia zajęć:

 • wykład
 • dyskusja
 • warsztaty (analiza case study)

W cenę wliczono:

 • materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • porady on-line po zakończeniu szkolenia