Prowadzenie i obsługę dokumentacji korporacyjnej możesz zlecić firmie zewnętrznej, w ten sposób postawisz pierwszy krok w kierunku optymalizacji kosztów, a są też inne korzyści. Wśród nich  dostęp do wiedzy i kompetencji specjalistów, wygodne warunki rozliczenia na podstawie faktury VAT.

Kompleksowa obsługa projektów korporacyjnych to komfort dla zarządzających. Zlecając nam dowolne zadanie, np. przygotowanie wniosku do KRS czy zmianę umowy spółki, nie musisz już martwić się o plan działania,  o wsparcie prawnika czy menadżera, który skoordynuje wszystkie czynności, skompletuje dokumenty i doprowadzi sprawy do końca. To wszystko należy do obowiązków Wirtualnego Biura Zarządu.

Korzyści

 • rozliczenie projektowe za poszczególne usługi lub ryczałtowe
 • elastyczny zakres współpracy, dostosowany do aktualnych potrzeb klienta
 • brak zobowiązań wobec pracownika etatowego
 • dostęp do wiedzy i kompetencji specjalistów
 • rozliczenie na podstawie faktury VAT

Bieżąca obsługa

 • przygotowanie uchwał Zarządu
 • przygotowanie uchwał Rady Nadzorczej
 • przygotowanie uchwał Walnych
 • możliwość protokołowania posiedzeń organów spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, WZ)
 • projektowanie i wdrażanie regulaminów organów spółki
 • projektowanie i wdrażanie zmian umowy/statutu spółki
 • współpraca z audytorem (w przypadku spółek podlegających badaniu)
 • aktualizacja zmian w KRS
 • składanie sprawozdań finansowych w KRS
 • konsultacje
 • prowadzenie zleconych projektów (np. przygotowanie spółki do audytu, wprowadzenie zmian w dokumentacji, nadzór właścicielski)

Archiwizacja dokumentacji Biura Zarządu

 • uchwał organów spółki
 • umów handlowych
 • korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • prowadzenie rejestrów dokumentacji
 • katalogowanie/skanowanie

Audyt dokumentacji i funkcjonowania Biura Zarządu

 • porządkowanie dokumentacji
 • aktualizacja zaświadczeń o niezaleganiu z US i ZUS
 • wdrożenie procedur z zakresu organizacji pracy Biura Zarządu
 • szkolenia dla asystentek z zakresu pracy sekretariatu i obiegu dokumentów