🔔🔔🔔 Informujemy, że terminy na sporządzenie i podpisanie sprawozdań finansowych za rok 2021 zostały przesunięte do 30 czerwca 2022 r.

📅 Termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych został przedłużony o 3 miesiące, do 30 września 2022 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000561/O/D20220561.pdf

📅 Termin sporządzenia i wysłania deklaracji rocznych CIT-8 został również przesunięty na koniec czerwca. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000639/O/D20220639.pdf

Pamiętajcie, że w naszym biurze uzyskacie profesjonalne wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów korporacyjnych spółek handlowych, w tym uchwał i protokołów ze zgromadzeń wspólników, także w sprawie zatwierdzenia wyników za zakończony rok obrotowy. Jeśli potrzebujecie pomocy, skontaktujcie się z nami.

Pomożemy Wam również w sporządzeniu sprawozdawania Zarządu z działalności oraz przygotujemy wszystkie niezbędne uchwały czy zgody i korporacyjne.