Centralny Rejestr beneficjentów rzeczywistych – nowe obowiązki przedsiębiorców

CZAS TRWANIA: 90 minut
CENA: 49 zł
MIEJSCE: on-line (webinarium)

Program webinarium

 • W jakim celu powstał Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)? Podstawa prawna.
 • Kim jest beneficjent rzeczywisty? Analiza definicji, omówienie aspektów praktycznych.
 • Na kim spoczywa obowiązek zgłoszenia beneficjentów do CRBR?
 • Zasady dokonywania zgłoszeń oraz terminy dla spółek istniejących przed 13 października 2019 r. oraz dla spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców po tej dacie.
 • Jakie dane beneficjentów należy podać przy zgłoszeniu?
 • Odpowiedzialność karna osób zgłaszających za treść przekazanych informacji. Korekta oczywistych omyłek – tryb zgłoszenia oraz obowiązujące terminy.
 • Obowiązek aktualizacji danych beneficjentów rzeczywistych a dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na czym polega związek pomiędzy rejestrami?
 • Zmiana wspólnika a zgłoszenie zmiany do CRBR. Kiedy należy zgłosić zmianę? Na czym polega wpis deklaratoryjny do Krajowego Rejestru Sądowego, terminy obowiązywania zmian.
 • W jakich przypadkach zmiana umowy spółki wymaga zgłoszenia do CRBR? Wpis konstytutywny do Krajowego Rejestru Sądowego, data czynności a data wejścia w życie zmian na przykładzie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o.
 • Wpisanie do rejestru nowego wspólnika, który nabył udziały w sp. z o.o. w wyniku darowizny oraz umowy kupna/sprzedaży. Analiza wpisu deklaratoryjnego do KRS, określenie terminów.
 • Wpisanie do rejestru wspólnika, który objął udziały w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. Analiza wpisu konstytutywnego do KRS, określenie terminów.

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie wymogów prawnych i obowiązków spółek kapitałowych i osobowych w związku z powstaniem CRBR,
 • zastosowanie zdobytej wiedzy podczas części warsztatowej,
 • krótka, trzygodzinna formuła szkolenia skupiająca uwagę na jednym zagadnieniu,
 • połączenie wykładu z warsztatem umożliwiające szybsze przyswojenie przekazanych podczas szkolenia wiadomości oraz zastosowanie ich bezpośrednio w praktyce,
 • zdobycie umiejętności samodzielnego przygotowania wpisu do CRBR,
 • nastawienie na ścisłe łączenie aspektów prawnych i teorii z praktyką.