1 sierpnia 2019 r. wprowadzone zostały ulgi podatkowe dla osób poniżej 26 roku życia. Mają one na celu zachęcić młodych do podejmowania pracy zarobkowej. Od tamtego czasu dzięki PIT-0 młodzi pracownicy mogą odczuwać korzyści tego rozwiązania. Podatek, który wcześniej odprowadzany był przez pracodawcę do urzędu skarbowego, trafia od razu do kieszeni pracownika.

Z „Ulgi dla młodych” korzystać mogą osoby poniżej 26 roku życia, których przychody nie przekraczają 85 528 zł w roku podatkowym. Wynagrodzenie otrzymane musi być na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, praktyki absolwenckiej, stażu uczniowskiego lub zasiłku macierzyńskiego. Co ciekawe, ulga może przysługiwać również obcokrajowcom, również tym starającym się o legalizację pobytu w Polsce.

Pamiętaj jednak, że ulga nie dotyczy młodych przedsiębiorców! PIT-0 nie przewiduje zwolnień podatkowych dla działalności gospodarczej.

Jeśli młody pracownik osiągnął wyłącznie przychody zwolnione z podatku, nie musi składać rocznej deklaracji podatkowej. Niemniej jednak pracodawca musi wystawić formularz PIT-11. W takim przypadku PIT-11 zostanie rozliczony automatycznie przez system Twój e-PIT.

Jeśli jesteś cudzoziemcem, który stara się o kartę pobytu czasowego w Polsce, powinieneś zadbać o to, aby zawsze mieć pod ręką PIT-11 oraz PIT roczny, jeśli masz obowiązek go złożyć. Dokumenty są niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie karty pobytu, ponieważ dokumentują, że w Polsce pracujesz legalnie oraz rozliczasz się z Urzędem Skarbowym zgodnie z obowiązującym prawem.

Warunkiem legalizacji pobytu jest uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków przez cudzoziemca. PIT-11 oraz deklaracja roczna przyda Ci się również przy staraniu o kredyt lub przy zakupach na raty, ponieważ służy wtedy do weryfikacji Twoich źródeł przychodu. System e-PIT archiwizuje Twoje PIT-y i rozliczenia. Dokumenty PIT powinieneś przechowywać w swoim archiwum przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Pamiętaj, że kopię zeznania podatkowego zawsze uzyskać z właściwego Urzędu Skarbowego po złożeniu stosownego wniosku.

Więcej informacji na temat systemu Twój e-PIT znajdziesz tu: https://www.wirtualne-bz.pl/twoj-e-pit/