Zatrudniacie cudzoziemców? Przypominamy, że od dnia 12 lipca 2022 roku zmieniła się wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Aktualnie opłata to wynosi 100 zł.

Jak prawidłowo wnieść opłatę?

Wpłata powinna być pokryta jednym przelewem o wartości 100 złotych, a nie w kilku przelewach, których suma będzie wynosić wymagana kwotę. Jeśli uzupełniacie opłatę za oświadczenie złożone przed 12 lipca, jest to nadal 30 zł.

Zmiana w wysokości opłat wynika z wydłużenia okresu, na jaki można zatrudnić obcokrajowców – obecnie są to maksymalnie 24 miesiące zamiast 6 miesięcy.

Przypominamy, wniosek o wydanie oświadczenia można złożyć elektronicznie, przez portal praca.gov.pl, który służy do obsługi wielu formalności związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców. Szczegóły: https://warszawa.praca.gov.pl/oswiadczenie-o-powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi

Co zrobisz przy pomocy portalu praca.gov.pl?

Na portalu złożysz wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca, zgłosisz zatrudnienie cudzoziemca, w tym zatrudnienie obywateli Ukrainy. Jeśli jeszcze nie korzystałeś z usług elektronicznych dostępnych na portalu, znajdź czas, aby zapoznać się z funkcjonalnościami tej strony. Ułatwią Ci pracę, w tym legalizację pobytu i pracy cudzoziemca.

Jeśli jesteś zainteresowany przedłużeniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, powinieneś złożyć odpowiedni wniosek we właściwym urzędzie wojewódzkim za pośrednictwem portalu praca.gov.pl  nie wcześniej niż na 90 dni i nie później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Oferujemy pomoc w legalizacji pobytu cudzoziemców. Jeśli potrzebujesz wsparcia, profesjonalnej porady, zapraszamy Cię do kontaktu z nami.

Więcej informacji: https://www.wirtualne-bz.pl/legalizacja-pobytu-cudzoziemca/