Zatrudniacie cudzoziemców? Przypominamy, że od dnia 12 lipca 2022 roku zmieniła się wysokość opłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, która aktualnie wynosi 100 zł.Wpłata powinna zostać pokryta jednym przelewem o wartości 100 złotych, a nie kilku, których suma będzie wynosić wymagana kwotę.Jeśli uzupełniacie opłatę za oświadczenie złożone przed 12 lipca, jest to nadal 30 zł.

Szczegóły: https://warszawa.praca.gov.pl/oswiadczenie-o-powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi