Czas na zgłoszenie podmiotów lub aktualizację ich danych w CRBR został wydłużony z 7 do 14 dni. Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tym obowiązku, ponieważ za brak szkolenia grożą im wysokie kary.

Powinności te ciążą m.in. na wszystkich spółkach handlowych, z wyłączeniem spółek publicznych. Ostatnia zmiana daje więcej czasu na dokonanie niezbędnych w tym zakresie formalności.

Tutaj utworzysz zgłoszenie do CRBR: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/