Zasady tworzenia tekstów biznesowych na przykładzie wiadomości mailowych

CZAS TRWANIA: 1 dzień, 9.00-16.00
CENA: 590 zł + VAT
MIEJSCE: Warszawa (Centrum)

Tematem szkolenia jest etykieta w korespondencji elektronicznej. Czy wiesz, że zakłócenia w komunikacji skutkują obniżoną oceną? Domniemaniem, że jesteś osobą niewykształconą. Zdecydowanie nie możesz sobie na to pozwolić. Podczas szkolenia dowiesz się, jak pisać i wzbudzać zaufanie oraz jak na co dzień budować wizerunek profesjonalisty.

Podczas szkolenia dowiesz się, jak staranność językowa i kultura osobista wpływa na rozwój i przyszłość Twojej kariery. Nauczymy Cię, jak tworzyć teksty bogate w informacje, jak pisać zrozumiale, jak sprawnie i skutecznie przekazywać informacje.

Program szkolenia

Zasady efektywnego porozumiewania się

 • Na czym polega efektywna komunikacja?
 • Jak dostosować styl wypowiedzi do sytuacji?
 • Do kogo piszemy? Analiza schematów komunikacyjnych.
 • 10 zasad skutecznego porozumiewania się – sprawdź, czy ich przestrzegasz?
 • Jaki wpływ mają zakłócenia w komunikacji na ocenę autora tekstu? Na przykładzie badań przeprowadzonych wśród urzędników.

Językowe aspekty wypowiedzi

 • Język mówiony i pisany – omówienie różnic na przykładach. Ćwiczenia redakcyjne.
 • Styl informacyjny, urzędowy – podobieństwa i różnice.
 • Jak nasycić tekst informacjami?
 • Uwaga na emocje – jak zastąpić emocje argumentami.

Powtórka z poprawności językowej

 • Cechy dobrego stylu – analiza najczęściej spotykanych błędów stylistycznych.
 • Zasady interpunkcji na co dzień – użycie przecinka, kropki i innych znaków w praktyce. Ćwiczenia redakcyjne.
 • Pisownia dużą i małą literą – przypomnienie najważniejszych reguł.
 • Prawidłowe zapisywanie dat, symboli i liczb.
 • Pisownia i odmiana nazwisk (m.in. nazwisk obcych, dwuczłonowych).
 • Błędy składniowe, leksykalne i frazeologiczne.
 • Niezamierzony efekt komizmu – ćwiczenia redakcyjne.

Kompozycja

 • Jak zbudować spójną wypowiedz? Jak kolejność informacji wpływa na logikę wypowiedzi.
 • Na czym polega zasada odwróconej piramidy? Zastosowanie w codziennej pracy.
 • Błędy logiczne – niestaranność czy brak przygotowania?
 • Dobre praktyki formatowania tekstów (analiza najczęściej spotykanych błędów).

Jak prawidłowo napisać maila?

 • Powitania i pożegnania – witam czy dzień dobry?
 • Zalety zwięzłych wypowiedzi – jak zbudować treściwe i zrozumiałe zdanie.
 • Kolokwializmy, skróty myślowe, słownictwo branżowe źródłem szumów komunikacyjnych
 • Jaki powinien być temat wiadomości? Dobre praktyki formułowania tematu wiadomości.
 • Adresaci wiadomości i załączniki, czyli jak uniknąć chaosu w komunikacji.

Warsztat: redagowanie maili (prośba o udzielenie informacji, zapytanie ofertowe, odpowiedz na skargę, zapytanie o zaginiony dokument, zapytanie o błędy na fakturze), analiza pism biznesowych, zapisów w umowach i innych dokumentów.

Profil uczestników

 • asystentki
 • osoby prowadzące biuro
 • pracownicy biura Zarządu
 • studenci

Nauczymy Cię…

 • jak skonstruować wypowiedz, aby była przejrzysta, zrozumiała i komunikatywna
 • jak dobrać słownictwo do tematu wypowiedzi
 • jak redagować maile i eksponować najważniejsze treści
 • jak prawidłowo napisać maila
 • jak sprawnie i skutecznie przekazywać informacje
 • jaki wpływ na przekaz mają czynniki werbalne i niewerbalne
 • jakich zasad etykiety elektronicznej należy przestrzegać w codziennej komunikacji

Forma prowadzenia zajęć

 • wykład
 • warsztaty
 • ćwiczenia redakcyjne

W cenę wliczono

 • materiały szkoleniowe
 • lunch i przerwy kawowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • porady on-line po zakończeniu szkolenia