Pomagamy w legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Obsługujemy osoby pracujące w Polsce, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy zatrudniające cudzoziemców.

Jeśli jesteś cudzoziemcem i chcesz dowiedzieć się więcej na temat legalizacji pobytu i pracy w Polsce, oferujemy Ci kompleksową obsługę w zakresie spraw w Wydziałach ds. Cudzoziemców, tj. pomożemy uzyskać kartę pobytu lub zezwolenie na pracę w Polsce.

Jeśli prowadzisz firmę i potrzebujesz informacji na temat legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, oferujemy Ci kompleksowe doradztwo w tym zakresie. Uzyskujemy zezwolenia na pracę, przedłużenia zezwoleń na pracę oraz wsparcie merytoryczne w procesie zatrudnienia obcokrajowców.

Korzyści ze współpracy

 • kompleksowe przygotowanie wniosków wraz z załącznikami
 • odbieranie korespondencji z urzędu
 • prowadzenie korespondencji z urzędem
 • przestrzeganie terminów urzędowych
 • znajomość praktyki urzędniczej
 • znajomość przepisów i nowelizacji prawa
 • koordynacja procesu (od złożenia do odbioru dokumentów)
 • obsługa w języku polskim, rosyjskim i angielskim

Zapewniamy pełną obsługę w zakresie

 • legalizacja pobytu cudzoziemca (zezwolenia na pobyt czasowy i stały, rezydenta UE)
 • legalizacja pracy (uzyskiwanie zezwoleń na pracę, przedłużeń zezwoleń na pracę)
 • uzyskiwanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców
 • zgłaszanie zatrudnienia obywateli Ukrainy
 • uzyskiwanie numerów PESEL dla cudzoziemców
 • uznanie za obywatela polskiego (obywatelstwo)
 • uzyskiwanie karty Polaka

Obsługujemy cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce

 • zapewniamy kompleksową obsługę w procesie zakładania i rejestracji spółki w Polsce
 • zapewniamy doradztwo gospodarcze w związku z prowadzoną lub planowaną działalnością
 • pomagamy w codziennych sprawach urzędowych
 • uzyskujemy zezwolenia na pracę dla cudzoziemców członków Zarządu
 • uzyskujemy karty pobytu czasowego dla cudzoziemców członków Zarządu/udziałowców
 • wypełniamy formularze KRS
 • pomożemy zmienić adres, siedzibę, umowę Spółki

Obsługujemy cudzoziemców nauczycieli

 • pomagamy w legalizacji pobytu cudzoziemców nauczycieli (zezwolenie na pracę)
 • pomagamy w uzyskaniu kart czasowego pobytu