Pełnomocnik i prokurent – praktyczne aspekty reprezentacji

CZAS TRWANIA: 120 minut (10.00-12.00)
CENA: 150 zł netto
MIEJSCE: on-line (webinarium)

NAJBLIŻSZY TERMIN: 11.08.2022

Program webinarium

 • Prokurent i pełnomocnik jako wsparcie funkcji zarządczych w organizacji.
 • Kim jest prokurent w spółce? Sposób powołania i odwołania na podstawie analizy przepisów.
 • Rodzaje prokury – samoistna i łączna.
 • Dokumenty potwierdzające powołanie prokurenta.
 • Zakres uprawnień prokurenta.
 • Kim jest pełnomocnik?
 • Zakres uprawnień pełnomocnika.
 • Przekroczenie uprawnień pełnomocnika a ważność czynności na podstawie analizy orzeczeń sądowych.
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów w pełnomocnictwach.
 • Praktyczne aspekty prowadzenia rejestru pełnomocnictw.
 • Pełnomocnik i prokurent w CEIDG oraz KRS – wpis i aktualizacja danych.

Korzyści dla uczestników:

Dowiesz się…

 • jak powołać prokurenta
 • w jakim zakresie odpowiada prokurent i pełnomocnik
 • jak prawidłowo archiwizować pełnomocnictwa
 • jakie obowiązki spoczywają na spółce w związku z udzieleniem prokury
 • co zrobić w przypadku przekroczenia zakresu umocowania przez pełnomocnika
 • czego nie wolno podpisać prokurentowi
 • kiedy pełnomocnictwo wygasa
 • jak prowadzić rejestr pełnomocnictw