Zapewniamy kompleksową obsługę formalności w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wypełniamy e-formularze KRS na potrzeby rejestracji nowych podmiotów oraz aktualizacji zmian istniejących spółek, fundacji i stowarzyszeń. Zapraszamy do skorzystania z pomocy naszego biura. Pracujemy online.

Wypełnianie e-formularzy KRS

 • rejestracja nowych podmiotów (zakładanie spółki)
 • zmiany w składzie Zarządu
 • zmiany wspólników
 • powołanie/odwołanie prokurenta
 • zmiana adresu siedziby spółki
 • zmiana siedziby spółki
 • zmiana zapisów umowy spółki
 • przekształcenie lub likwidacja spółki
 • podniesienie kapitału zakładowego
 • rejestracja emisji akcji
 • zmiany PKD
 • składanie sprawozdań finansowych

Kopiowanie akt rejestrowych

Wykonujemy kopie i fotokopie akt rejestrowych: XII, XIII, XIV Wydział KRS w Warszawie.
Dokumenty wysyłamy pocztą elektroniczną w ramach usługi lub za dopłatą pocztą tradycyjną lub kurierem.
Czas realizacji zlecenia to 4-5 dni roboczych (czas oczekiwania na akta sądowe wynosi aktualnie 3 dni).

Cennik

Rejestracja spółki od 600 zł netto
Zmiana danych spółki
od 150 zł netto
Kopiowanie akt od 120 zł netto + 2,5 zł netto za każdą stronę akt
Wysyłka kurierem kopii akt
25 zł netto

Opłaty sądowe

Rejestracja spółki kapitałowej/osobowej 600 zł
Zmiana wpisu w rejestrze przedsiębiorców 350 zł
Odpis z KRS (aktualny) 30 zł
Odpis z KRS (pełny) 60 zł
Kopia akt wycena
Uwierzytelniona kopia akt wycena.