Pomagamy w legalizacji pobytu i pracy w Polsce. Obsługujemy cudzoziemców pracujących w Polsce, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy zatrudniające cudzoziemców.

Oferujemy doradztwo w zakresie legalizacji pobytu i pracy oraz kompleksową obsługę w zakresie spaw w Wydziałach ds. cudzoziemców.

Korzyści ze współpracy

 • kompleksowe przygotowanie wniosku wraz z załącznikami
 • odbieranie korespondencji z urzędu
 • prowadzenie korespondencji z urzędem
 • znajomość terminów urzędowych
 • znajomość praktyki urzędniczej
 • koordynacja procesu (od złożenia do odbioru dokumentów)
 • obsługa w języku polskim, rosyjskim i angielskim

Zapewniamy pełną obsługę w zakresie

 • legalizacja pobytu (zezwolenia na pobyt czasowy i stały, rezydenta UE)
 • legalizacja pracy (uzyskiwanie pozwoleń na pracę)
 • uznanie za obywatela polskiego

Obsługujemy cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce

 • zapewniamy kompleksową obsługę w procesie zakładania i rejestracji spółki w Polsce
 • zapewniamy doradztwo gospodarcze w związku z prowadzoną lub planowaną działalnością
 • pomagamy w codziennych sprawach urzędowych
 • uzyskujemy zezwolenia na pracę dla cudzoziemców członków Zarządu
 • uzyskujemy karty pobytu czasowego dla cudzoziemców członków Zarządu/udziałowców

Obsługujemy cudzoziemców nauczycieli

 • pomagamy w uzyskaniu zezwolenia na pracę
 • pomagamy w uzyskaniu kart czasowego pobytu