Adres siedziby Twojej firmy jest stałym elementem jej tożsamości, nawet jeśli zawiesisz działalność na jakiś czas. Firma bez adresu traci swoją wiarygodność, a jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to nawet możesz zostać wykreślony z rejestru CEIDG.

Zawieszenie działalności zwalnia przedsiębiorcę z wielu urzędowych formalności i jest dobrym rozwiązaniem w przypadku czasowego zastoju w biznesie. Pamiętajcie jednak o tym, że każda firma potrzebuje adresu i jeśli korzystacie z wirtualnego biura, to nadal jesteście zobowiązani regulować swoje zobowiązania. Adres z chwilą zawieszenia działalności nie znika z rejestrów, a firma nadal go potrzebuje, choć czasowo pozostaje nieaktywna biznesowo.

Kiedy KRS wykreśli adres spółki?

Brak adresu w rejestrze jest negatywnym sygnałem dla naszych kontrahentów oraz urzędów, z którymi współpracujemy. Adres spółki w KRS może być wykreślony z urzędu np. w sytuacji, kiedy nie posiadasz umowy na używanie z danego adres a nadal widnieje on w rejestrze. Stanowi to bezumowne korzystanie z adresu, co jest naruszeniem prawa. Wniosek o wykreślenie adresu z urzędu może złożyć wirtualne biuro, a sąd rejestrowy usunie adres po weryfikacji zasadności roszczenia.

Wykreślenie z CEIDG

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych czynności te leżą po stronie Ministerstwa Cyfryzacji, odpowiadającego za rejestr CEiDG. Sankcje są dużo bardziej dotkliwe, ponieważ bezumowne korzystanie z adresu skutkuje wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG. Dzieje się tak, kiedy przedsiębiorca pomimo otrzymanego wezwania, nie zaktualizuje swoich danych adresowych. Cały proces trwa nie dłużej niż miesiąc.

Rozwiązania dla firm zawieszających działalność

W naszym wirtualnym biurze mamy rozwiązanie dla przedsiębiorców zawieszających działalność. Proponujemy opłatę z 75% zniżką (25 zł netto za każdy miesiąc). Warunkiem otrzymania rabatu dla firm zawieszających swoją działalność jest wpis daty zawieszania działalności w odpowiednim rejestrze. Od tej daty, po potwierdzeniu z naszym biurem warunków współpracy, klient może korzystać z obniżonej opłaty za wirtualny adres.