Zbliża się 31 marca – ostateczny termin sporządzenia sprawozdań finansowych. Nie zwlekajcie z przygotowaniami, tylko sporządzenie i złożenie dokumentów w terminie pozwoli uniknąć problemów związanych z ewentualnymi karami i sankcjami ze strony urzędów. Pamiętajcie też o zatwierdzeniu wyników do 30 czerwca i złożeniu kompletu dokumentów finansowych do KRS. Nasze biuro chętnie pomoże w tych sprawach.

Kto składa sprawozdania do KRS?

Sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) składają przedsiębiorcy, czyli na przykład, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółki akcyjne (S.A.), spółki partnerskie oraz inne podmioty prawa handlowego wpisane do KRS.

Jakie są terminy?

Sprawozdanie finansowe sporządza księgowość w terminie  3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Zazwyczaj rok obrotowy kończy się 31 grudnia, więc ostateczny termin na przygotowanie sprawozdania finansowego przypada 31 marca. Plik ze sprawozdaniem powinien mieć format XML – podpisuje je osoba sporządzająca oraz wszyscy członkowie Zarządu spółki, w przypadku spółek osobowych osoby reprezentujące podmiot.

Kolejny termin dotyczy zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez wspólników i przypada nie później niż 6 miesięcy od dnia zakończenie roku obrotowego. Najczęściej termin ten przypada 30 czerwca.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego podczas zgromadzeń czy zebrań wspólników komplet dokumentów finansowych należy złożyć do KRS poprzez elektroniczne zgłoszenie do repozytorium dokumentów finansowych prowadzone przez sąd rejonowy. Zgłoszenie jest bezpłatne i powinno zawierać następujące dokumenty:

  • Sprawozdanie finansowe (XML podpisany elektronicznie)
  • Sprawozdanie Zarządu (PDF podpisany elektronicznie przez cały Zarząd a w przypadku spółek osobowych przez wspólników reprezentujących spółkę) UWAGA! Jednostki małe i micro mogą skorzystać ze zwolnienia i nie sporządzać sprawozdania Zarządu z działalności jednostki
  • Opinię z badania audytora (jeśli dotyczy)
  • Uchwałę wspólników zatwierdzającą wynik finansowy
  • Uchwałę dotyczącą podziału zysku lub pokrycie straty

Zgłoszenie do repozytorium dokumentów finansowych może podpisać jedna osoba spośród upoważnionych do reprezentacji – może to być prokurent lub członek zarządu działający samodzielnie, nawet w przypadku reprezentacji łącznej.

Jak możemy Ci pomóc?

Jeśli potrzebujesz pomocy w zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i złożenia kompletu dokumentów do KRS, skorzystaj z naszej pomocy. Przygotujemy niezbędne dokumenty, projekty uchwał, a także zgłoszenie do KRS.

Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, możecie być pewni, że wasze dokumenty będą zgodne z obowiązującymi przepisami i zostaną terminowo złożone. Nie ryzykujcie niepotrzebnych problemów – skorzystajcie z naszych usług i miejcie pewność, że Wasza spółka będzie działać legalnie i bez obciążeń finansowych z powodu niedociągnięć formalnych.