Sprawdź, jakie zmiany w legalizacji pobytu cudzoziemca weszły w życie z dniem 1 lipca 2023 roku, czyli z chwilą zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Co się zmieni?

W czasie pandemii okres legalnego pobytu przedłużał się automatycznie z mocy prawa. Od dnia 1 lipca 2023 r. cudzoziemcy korzystający z tego przepisu mają 30 dni na uregulowanie swojego statusu pobytowego w Polsce. Po upływie terminu ich pobyt w Polsce przestanie być legalny.

Kogo dotyczą zmiany?

Legalizacja pobytu wymaga uwagi wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie specustawy w związku z pandemią.

Przepisy te nie dotyczą obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. – pobyt tej grupy obcokrajowców regulują inne ustawy.

Legalizacja pobytu – w jaki sposób?

Złóż wniosek o udzielenie zgody na pobyt czasowy i pracę – możesz to zrobić nawet w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce; w takim wypadku do czasu uzyskania decyzji pobyt będzie nadal legalny.

Czego potrzebujesz?

Do złożenia wniosku potrzebny jest szereg dokumentów. Ponadto w toku postępowania urząd ds. cudzoziemców będzie wysyłał pisma z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych i merytorycznych. Odpowiadaj na nie w terminie – w innym przypadku może to skutkować wydaniem negatywnej decyzji.

W takiej sytuacji sprawdzi się współpraca z profesjonalnym pełnomocnikiem, który zadba o kompletność składanych dokumentów, jak i będzie odbierał korespondencję urzędową i przestrzegał obowiązujących terminów.

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub konsultacji w tym zakresie, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.