Kontrola służbowej poczty elektronicznej pracownika jest legalna, ale pracodawca powinien spełnić kilka warunków.

O czym należy pamiętać?

Pracodawca może monitorować służbową pocztę pracownika, jeśli jest to niezbędne, aby zapewnić organizacji płynne funkcjonowanie. Kontrola ta nie powinna naruszać tajemnicy korespondencji oraz dóbr osobistych pracownika.

Pracodawca powinien poinformować pracownika o stosowaniu monitoringu poczty oraz sposobach i zakresie kontroli. Może to zrobić w formie pisemnej, poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy lub w wiadomości mailowej. W przypadku wprowadzenia monitoringu poczty służbowej, pracowników należy poinformować co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

Czytaj więcej